Kategóriák
TOP termékek
Termékajánló

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

Használati feltételek - üzletszabályzat

Rendelésre, szállításra vonatkozó információk

Hogyan tud rendelni tőlünk?

A webáruházban szereplő termékek fényképei illusztrációk, a szállított termékek az illusztrációtól eltérhetnek.
A webáruházban böngészni a bal oldali keretben lévő terméklista segítségével lehet. Regisztráció nélkül is böngészhet az Áruházban, terméket a kosárba is teheti, de a vásárlás előtt regisztrálnia kell magát. Kérjük céges vásárlóktól a pontos nevet és címet megadni.A vásárlási feltételeket, illetve a szállítási feltételeket vásárlás előtt feltétlenül tanulmányozza át!
Ha Ön egy terméket meg akar vásárolni, akkor a terméklistában, vagy a terméklapon lévő kosárikonra klikkeljen. A kosárba helyezés előtt-és után is beállíthatja a mennyiséget mielőtt a rendelését befejezné.
Bármilyen terméket is választ, kérjük legyen körültekintő a választáskor, ha rendelését rögzítette, utólag sok idejébe és telefonjába, e-mailjeibe kerülhet a módosítás, de mi mindig igyekszünk segíteni.
Ha úgy érezné, hogy bizonytalan és nem tudja mit válasszon, vagy pontosan milyen árut is keres, kérdezzen bátran akár telefonon is!
Ha a keresett termékeket megtalálta, helyezze a kosárba. A fejlécben található kosárban módosíthatja a kiválasztott termékeket, növelheti a darabszámot. Itt még a kosárból kiveheti a nem kívánt terméket. Választhat megrendelés vagy a módosítás között.
Ha a kosárban lévő termék vagy termékek megnyerték tetszését a Megrendelés elküldése gombot válassza.
Ezt követően kollégáink felkeresik önt telefonon, vagy E-maillen, és visszaigazolják az ön rendelését az árak, és szállítási költségek pontosításával, és ön is megerősítheti vásárlási szándékát. Rendelését kollégánkkal egyeztetve visszamondhatja!
Áruházunkban csak regisztrált látogatók vásárolhatnak! A megadott adatait titkosan kezeljük, azokat harmadik személy tőlünk nem tudhatja meg, s nem szándékozzuk a jövőben sem E-mailben sem pedig postai úton önt reklámanyaggal felkeresni, zavarni.

Ha ön már regisztrálta magát a Belépés ablakban írja be a felhasználói nevét, és jelszavát. Az áru pontos és gyors kiszállíthatósága érdekében kérjük, hogy pontos adatokat adjon meg.

A futárszolgálattal történő kiszállítás költségekkel jár, a rendszer előzetes kalkulációt készít a szállítás díjáról.
A megrendelt termék árát, valamint a szállítási költségeket a futárnak kell megfizetni. Mivel a webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár a szállítási költségeket nem tartalmazza, a szállítási költségek a termék vételárán felül fizetendőek.

Garancia, jótállás

A már kiszállított és átvett termékeket meghibásodás vagy nem megfelelő működés esetén a garanciajegyen kijelölt önhöz legközelebb eső szakszervizhez kell eljuttassa 8 napon belül.

A nem rendeltetésszerű használatból akadó meghibásodásokért semmilyen jellegű garanciát nem vállalunk. A garancia a gyári hibára és anyaghibára vonatkozik!

A vásárlási és szállítási feltételekben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A vásárlástól való elállás

A vásárló az alábbi feltételek teljesülése esetén a termék átvételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben a Luxvill KKT. a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és a termék visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatéríti. A kiszállítás megkezdése előtt (szállító partnernek történt átadás előtt) visszamondott megrendelések esetén a számla teljes összegét térítjük. Az ezen időpont után beérkező elállási igény esetén a Luxvill KKT. a kiszállítás költségét nem téríti vissza a vásárlónak.
A Luxvill KKT. kizárólag eredeti, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása, és számla vagy blokk ellenében köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás, a termék, a számla, illetve blokk sérüléséből, hiányzásából eredő költségek a vásárlót terhelik. A vásárló viseli a termék visszaszolgáltatásából eredő költségeket (így az újbóli szállítás díját). A Luxvill KKT. a visszaszállítás bonyolításában a vásárló kérésére segédkezik. A Luxvill KKT. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Adatkezelési tájékosztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2018. május 8-tól visszavonásig
Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.
(Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete az alábbi linken érhető el magyarul: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679)
Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a www.luxvill.net (a továbbiakban: Honlap) látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.
1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Az adatok kezelését a Luxvill KKT. végzi.
Luxvill KKT.
Székhely: 1161 Budapest, Rákosi út 139.
Bejegyezve: 2000.01.10
Cégjegyzékszám: Cg.01-03-023664
Adószám: 28021191-2-42
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-79683/2014
Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Levelezési cím: 1161 Budapest, Rákosi út 139.
E-mail cím: info@luxvill.net
Telefonszám: +36-70-208-7980
2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés jogalapja a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli a Felhasználó valamennyi személyes adatát.
Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.
3. KEZELT ADATOK KÖRE, IDEJE, CÉLJA
Regisztráció
A kezelt adatok köre:
Vezetéknév, Keresztnév
Telefonszám
E-mail cím
Számlázási cím
Ország, Irányítószám, Város, Utca, házszám
A kezelt adatok időtartama: A megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha a Felhasználó nem kéri regisztrációjának törlését, úgy Adatkezelő a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből.
A kezelt adatok célja: Webáruházban történő vásárlási lehetőség biztosítása regisztrált felhasználóként, a későbbiekben a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadása nem szükséges. Számlázás lehetővé tétele, megrendelés kiszállítása.
Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Regisztráció nélküli vásárlás
A kezelt adatok köre:
Vezetéknév, Keresztnév
Telefonszám
E-mail cím
Számlázási cím
Ország, Irányítószám, Város, Utca, házszám
A kezelt adatok időtartama: a webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez szükséges időtartamban.
A kezelt adatok célja: a webáruházban történő vásárlási lehetőség gyors biztosítása felhasználóknak, számlázás lehetővé tétele, megrendelés kiszállítása.
Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel emailben, Facebook-on, telefonon, postai úton.
A kezelt adatok köre: Név, Email cím, illetve minden olyan adat, melyet a Felhasználó önkéntesen ad meg a kapcsolatfelvétel során.
A kezelt adatok időtartama:
Postai megkeresés: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése az adatok önkétes megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha a Felhasználó nem kéri a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatainak törlését, úgy Adatkezelő – kivéve panasz levél esetén - a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből, kivéve a panaszleveleket, melynek megőrzési ideje 5 év.
Email-es megkeresés: A beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 hónap elteltével törli, kivéve a panaszleveleket, melynek megőrzési ideje 5 év.
Facebook-os megkeresés: A beérkezett megkereséseket a küldő nevével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt a Facebook működési jellegéből adódóan, visszavonásáig, törléséig kezeljük.
A kezelt adatok célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, panaszkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Kapcsolatfelvételi űrlap
A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Nem kötelező adata a cég név.
A kezelt adatok időtartama: a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 hónap elteltével törli, kivéve a panaszleveleket, melynek megőrzési ideje 5 év.
A kezelt adatok célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, panaszkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
3.1. EGYÉB CÉLÚ ADATKEZELÉS
3.1.1. Hírlevél, DM tevékenység
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Adatkezelés célja: a feliratkozással a Felhasználó ahhoz járul hozzá, hogy Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direktmarketing tartalmú (gazdasági reklámot is tartalmazó) hírlevelet küldjön részére. Feliratkozás esetén az Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során Felhasználó által megadott személyes adatait, email címét és nevét felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.
Adatkezelés időtartama: mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a Felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A hírlevélről a Felhasználó bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
3.1.2. Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok (egyéb célú adatkezelés)
3.1.2.1. Technikai adatok, Honlap látogatás adatai
Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
Kezelt adatok köre: dátum, időpont, Felhasználó számítógépének IP címe és a meglátogatott oldal címe, a látogató nagykorúságára vonatkozó adat.
Adatkezelés célja: Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Adatkezelés célja a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.
Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
3.1.2.2. Cookie-k (sütik) kezelése
Adatkezelő a testreszabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
- A bevásárlókosárhoz használt cookie: a felhasználó által a kosárba tett termékek hivatkozásait tárolja.
- Biztonsági cookie-k: a jogszabály által előírt biztonsági követelmények teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie, mely lehetővé teszi, hogy a rendszer felismerje a visszatérő látogatót.
- A jelszóval védett munkamenethez használt cookie-k: a felhasználó azonosítására szolgál a webáruházba történő belépés után; ahhoz szükséges, hogy ne szakadjon meg a hálózaton a szerverrel folytatott kommunikáció;
• Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
o Érintettek köre: A Honlapot látogató valamennyi Felhasználó.
o Kezelt adatok köre: részletesen lentebb az egyes szolgáltatásoknál
o Adatkezelés ideje: honlapon történő látogatás időtartama alatt él, azt követően automatikusan törlődik.
• Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
o Érintettek köre: A Honlapot látogató valamennyi Felhasználó.
o Kezelt adatok köre: részletesen lentebb az egyes szolgáltatásoknál
o Adatkezelés ideje: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz, jellemzően 30-60-90-120-180-365 nap
Adatkezelés célja: A Felhasználók egymástól való megkülönböztetése, Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a vásárlói kosár kezelése (virtuemart), megfelelő navigáció biztosítása.
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
3.1.2.3. Sütik (cookie-k) törlése
A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.
Az egyes (legnépszerűbb) böngészők cookie kezelésével kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:
• Chrome - Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
• FireFox - Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások mentésére: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-we...
• Internet Explorer - Cookie-k törlése és kezelése: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer...
• Safari - Sütik és webhelyadatok kezelése: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
• Opera - Sütik: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
A Honlap tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat (bővebb információt a web bacon-okról itt talál angol nyelven - Web beacon: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon) a Felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a Felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadók és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
3.1.2.4. Külső szolgáltatók adatkezelése
A portál HTML kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, Felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
A Felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.
Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (pl.: Google) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (pl.: Google) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Honlapján, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket Felhasználó számára (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).
3.1.2.5. Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)
Adatkezelés célja: A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai, statisztikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google a https://www.google.com/analytics/ címen nyújt részletes felvilágosítást.
A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics Felhasználó számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlapon használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.
A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlapon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen Adatkezelő felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.
Kezelt adatok köre: Analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.
Adatkezelés időtartama: a cookie jellegétől függően változó
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Az alábbi linken érhető el a Google Analytics vonatkozó szabályzata és tájékoztatója:
A Google Analytics által használt cookie-k: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...
3.1.2.6. Google Adwords
Adatkezelés célja: hogy Adatkezelő képes legyen elemezni az AdWords hirdetések hatékonyságát, ill. Felhasználó számára érdeklődési körön alapuló reklámot tegyen elérhetővé. Ezt a rendszer a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével végzi. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől.
Az alábbi linkeken érhetők el a Google vonatkozó szabályzatai és tájékoztatói:
• A megjelenő Google hirdetések szabályozása: https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=hu&visit_id=1-636625887...
• A Google által a hirdetések megjelenítéséhez felhasznált információk szabályozása - A hirdetések személyre szabása: https://adssettings.google.com/anonymous?sig=ACi0TCjGLoL7ia1qmhYxq4FAmP9...
• A Google AdWords cookie-k: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
A kezelt adatok köre: technikai jellegű adatok, melyek nem alkalmasak a Felhasználó személyének beazonosítására. Bővebb információ a Google által használt cookie-k típusairól az alábbi linken érhető el: https://policies.google.com/technologies/types
A kezelt adatok időtartama: 30 nap
Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása
3.1.2.7.  UNAS Online Kft. (webáruház)
A kezelt adatok célja: Az Adatkezelő által üzemeltetett webáruházban rendelések leadása, azok teljesítése, illetve kapcsolattartás, kommunikáció;
A kezelt adatok köre: Név, e-mail, telefonszám, lakcím, számlázási cím;
A kezelt adatok időtartama: visszavonásig, törlésig;
Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása
3.1.2.8. Facebook
A kezelt adatok célja: Webáruházba történő belépés, illetve Facebook-hirdetések megjelenítése és azok hatékonyságának növelése (ún. Facebook pixel);
A kezelt adatok köre: Név, e-mail, illetve technikai jellegű adatok;
A kezelt adatok időtartama: visszavonásig, törlésig
Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása
4. ADATFELDOLGOZÁS
Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Telefon: +36 1 802 0265, Mobil: +36 20 890-0660*
Web: https://gls-group.eu/HU
E-mail: info@gls-hungary.com
Tevékenység: csomagok házhozszállítása, futárszolgálat
A GLS Hungary vonatkozó szabályzatait és tájékoztatóit az alábbi linkeken érheti el:
• GLS Hungary Általános Üzleti Feltételek csomagok szállítmányozására és kezelésére: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek
• GLS Hungary Adatvédelmi nyilatkozata: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
• GLS Hungary Visszaéléseket bejelentő / Ombudsmani rendszer: https://gls-group.eu/HU/hu/szabalyzatok/ombudsman
• GLS Hungary Üzleti etikai kódex: https://gls-group.eu/HU/media/downloads/Broshure_Code_of_Business_Standa...

ShopRenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Telefonszám: +36-1/234-5012
Web: https://www.shoprenter.hu
Email: info@shoprenter.hu
Tevékenység: tárhelyszolgáltatás, webáruház szolgáltatás biztosítása;
A ShopRenter.hu Kft. vonatkozó szabályzatait és tájékoztatóit az alábbi linkeken érheti el:
• ShopRenter Általános Szerződési Feltételek: https://www.shoprenter.hu/egyeb/altalanos-szerzodesi-feltetelek
• ShopRenter Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/
• ShopRenter Ügyfélszolgálat: https://support.shoprenter.hu/hc/hu
Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043, USA
Web: https://www.google.com/intl/hu_hu/about/
Tevékenység: online marketing szolgáltatás, digitális analitika, digitális hirdetések;
Az alábbi linkeken érhetők el a Google vonatkozó szabályzatai és tájékoztatói:
• Google adatvédelem (általános információk az adatokról, kezelésükről és gyűjtésükről: https://privacy.google.com/
• A Google Adatvédelmi Nyilatkozata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
• A Google-termékek adatvédelmi útmutatója: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu
• A Google által a hirdetésekhez használt technológiák: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu
• Hogyan használja a Google a cookie¬kat?: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu
• A Google által használt cookie-k típusai: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
Facebook Inc.
Székhely: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA
telefon: +1 650-543-4800
Web: https://hu-hu.facebook.com
Tevékenység: online marketing szolgáltatás, közösségi média szolgáltatás, digitális hirdetések;
A Facebook vonatkozó szabályzatai és tájékoztatói az alábbi linkeken érhetők el:
• Facebook Jogi és Felelősségi Nyilatkozat: https://hu-hu.facebook.com/legal/terms
• Facebook Adatkezelési szabályzat: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy
• Facebook Közösségi alapelvek: https://hu-hu.facebook.com/communitystandards/
• Facebook – használati feltételek: https://hu-hu.facebook.com/legal/terms/update
• Facebook Hirdetési szabályzat: https://hu-hu.facebook.com/policies/ads
• Facebook Cookie-k és más adattárolási technológiák: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/
• Facebook-képpont (Facebook pixel): https://hu-hu.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel
5. ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.
6. FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK
6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A Felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:
Luxvill KKt.
Levelezési cím: 1161 Budapest, Rákosi út 139.
E-mail cím: info@luxvill.net
Telefonszám: +36-70-208-7980
Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:
• kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
• adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
• adatforrás megjelölése.
Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja Felhasználó részére. A Felhasználó által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Felhasználó elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő a rendelkezésére.
Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.
6.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog
Felhasználó írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti Felhasználó által, írásban vagy az Adatkezelő üzleteinek valamelyikében személyesen megjelölt, pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi Felhasználó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
6.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog
Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha
• Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
• Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.
Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
6.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Felhasználó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:
i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
ii) Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
iii) Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,
iv) Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik
v) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli
vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges
vii) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
viii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
ix) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
x) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
6.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy Felhasználó megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adatkezelő rendszerében megtalálható Felhasználó által átadott „saját” adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül felhasználhassa. Minden esetben a Felhasználó által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)
Felhasználó a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
• kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.
Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Felhasználó kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy Felhasználó személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő be tudja azonosítani az igénylő Felhasználót a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Felhasználó e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért Felhasználó e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.
6.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a hivatkozott személyes adatokat Adatkezelő törli a rendszeréből.
Felhasználó tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.
6.7. Kérelem teljesítésének határideje
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a 6.1. - 6.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót. Ha Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt Felhasználó másként kéri.
7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.
Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa Felhasználót. Ha Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
Felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
• Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
8. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot a honlapot használó Felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa a honlapján keresztül. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Felhasználóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Felhasználó tiltakozik. Felhasználó a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással, elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.
Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Jelen Adatkezelési Szabályzat hatályba lépésének időpontja: 2018. május 8.

Webáruház készítés